Menu

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Espoon Liikuntaleiriyhdistys ry, Impilahdentie 20, 02600 Espoo

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilmari Lewing, 050-5897362 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Rekisterin nimi

Liikuntaleirit.fi asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liikuntaleirit.fi varausjärjestelmän käyttämisen edellytys on henkilötietojen antaminen sivustolle. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja Liikuntaleirit.fi-tapahtumien valmisteluun ja toteutukseen.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan pitää ja käsitellä seuraavia tietoja: Asiakkaiden perustiedot, kuten mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, käyttäjätunnus ja tarvittaessa pankkiyhteystiedot sekä heidän tekemiinsä varauksiin liittyvät tiedot, kuten tapahtumiin osallistujien nimet, syntymäajat, allergiat yms. tapahtuman järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään käyttäjiltä ja ilmoittajilta itseltään. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää julkisia tai yksityisiä rekistereitä.

7 Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on asianmukaisesti suojattu ja joihin pääsy on rajattu työtehtävien mukaan määrätyille henkilöille.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista voi pyytää sähköpostilla osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..