Menu

Turvallisuus

Leiriläisten turvallisuudesta huolehtiminen on koko toimintamme kulmakivi. Kaikki vaaratilanteet pyritään ehkäisemään ennalta huolellisella suunnittelulla ja välttämällä riskitilanteita. Jokaisella ohjaajalla on jatkuvasti mukanaan huoltajien yhteystiedot, ja vanhemmat saavat halutessaan yhteyden lapseensa leirivastaavan kautta milloin tahansa.

Vauhdikkaan pelin tai leikin tiimellyksessä pieniltä tapaturmilta ei kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Mustelmat ja pienet haavat saadaan putsattua ja paikattua leiripaikoilla, mutta vakavammissa tapauksissa kaikki ohjaajamme on koulutettu kutsumaan välittömästi ammattiapua. Tarpeen vaatiessa leiriläinen kuljetetaan ensiavun jälkeen välittömästi lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan jatkohoitoon. Kaikki leiriläisemme on vakuutettu tapaturmien varalta.

Vilkkaasti liikennöidyt tiet ovat vaarallisimpia paikkoja kaupunkiympäristössä. Tämän vuoksi leiripaikat on valittu siten, että teiden ylityksiä ei olisi siirryttäessä suorituspaikalta toiselle. Mikäli tien ylitys joudutaan kuitenkin tekemään, ryhmä noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja ylittää tien parijonossa, jonka edessä ja takana kulkevat ohjaajat. Taukoalueet, joilla leiriläiset saavat vapaasti mutta valvottuina oleilla esimerkiksi ruokailun jälkeen, ovat joko sisätiloissa tai tarkasti rajatulla ulkoalueella, jonne ajoneuvoilta on pääsy estetty.

Leirin aikana yksikään lapsi ei saa ilman vanhempien lupaa poistua ohjaajien valvomasta ryhmästä. Keräämme ilmoittautumisten yhteydessä tiedon, saako lapsi päivän päätteeksi lähteä yksin kotiin vai tullaanko häntä hakemaan leirin kokoontumispaikalta. Leiriläisten on aina lähtiessään kerrottava siitä omalle ohjaajalleen ennen poistumista. Päivystävä ohjaaja jää aina leiripaikalle kunnes viimeinenkin lapsi on haettu.

Keräämme ilmoittautumisten yhteydessä myös tiedot leiriläisten allergioista, joiden mukaisesti laadimme ruokalistat erikoisruokavaliota noudattaville. Allergioista on tieto myös oman ryhmän ohjaajalla, joka huolehtii siitä, että leiriläinen saa ruokavalionsa mukaisen lounaan.

Liikuntaleirejä on järjestetty jo vuodesta 1999 lähtien ja mukana on ollut tuhansia lapsia. Vaikka satunnaisia terveyskeskuskäyntejä ja sairaalareissuja onkin jouduttu tekemään, vakavia tapaturmia ei leireillämme ole koskaan sattunut. Tämä seikka ja tuhannet tyytyväiset leiriläiset ja vanhemmat ovat meille merkkinä siitä, että olemme onnistuneet yhdistämään liikunnallisen hauskanpidon ja turvallisuuden.